PISA 2018 sonuçları açıklandı! İşte MEB’in değerlendirme raporu

Buna göre, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık periyotlarla yapılan uluslararası bir araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek içinyapılıyor. Türkiye PISA araştırmasına 2003’ten bu yanakatılıyor. PISA araştırmasına 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında ise 72 ülke katılım gösterdi. Bugün açıklanan PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katıldı.

– PISA’da 2015’e göre puanlar yükseldi

Türkiye’nin okuma becerileri alanında 2015 yılında 428 olan ortalama puanı, 2018 yılında 38 puanlık artışla 466’ya yükseldi. 2015 yılında 420 olan ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454’e çıktı. Benzer şekilde 2015 yılında 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468’e yükseldi.Üç alanda da puanların 2015 yılına göre yükseldiği PISA 2018 sonuçlarında en büyük iyileşme fenokuryazarlığında elde edildi.

– Matematik ve fen puanlarını OECD içinde en çok artıran ülke Türkiye oldu

Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu. Ayrıca Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke, okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu.

– Sıralama yükseldi

PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı PISA 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı.

PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50’nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40’ıncı sıraya yükseldi. PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50’nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42’nci sıraya yükseldi. PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54’üncü sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39’uncu sıraya yükseldi. Sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edildi. PISA 2015 sıralamasında üç alanın en düşük sırasında yer alan fen okuryazarlığı, PISA 2018 araştırmasında üç alanın en üst sırasında yer aldı.

PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri alanında ülkelerin aldığı puanlar 340 ile 555 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 453 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 466 ortalama puanı ile katılan ülkeler arasında 40’ıncı sırada yer aldı.

PISA 2018 sonuçlarına göre matematik okuryazarlığı alanında ülkelerin aldığı puanlar 325 ile 591 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 459 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda 454 ortalama puanile katılan ülkeler arasında 42’nci sırada yer aldı.

OECD ülkeleri içerisinde okuma puanını en çok artıran ikinci ülke olan Türkiye’nin ortalama matematik puanı 2003’den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

PISA 2018 sonuçlarına göre fen okuryazarlığı alanında ülkelerin aldığı puanlar 336 ile 590 arasında kayıtlara geçti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 458 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 468 ortalama puanı ile katılan ülkeler arasında 39’uncu sırada yer aldı. Böylece, Türkiye’ninortalama fen puanı 2006’den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

– Temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı

PISA araştırmasında her üç alanda farklı seviyelerde yeterlilikler ölçüldü. PISA 2018 sonuçları 2015 sonuçları ile karşılaştırıldığında temel düzey becerilerdeki öğrenci oranlarının arttığı görüldü. Yeterlilik düzeylerindeki en fazla iyileşme yüzde 19,2’lik oranla fen okuryazarlığında kaydedildi.Her üç alanda da temel ve üst yeterlilik düzeylerindeki artış oranları artık Türkiye’nin PISA araştırmalarında iyileştirme evresine girdiğine işaret etti.

– Okuma becerileri alanında sosyoekonomik düzeyin etkisi az

PISA araştırmalarında her dönem bir alan, ağırlıklı alan olarak belirlenip daha detaylı analizler yapılıyor. PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan olarak belirlendi.

Bu kapsamda araştırmaya katılan 79 ülkenin okuma becerileri alanı ortalama puanları ile bu puanların öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleriyle açıklanma oranları araştırıldı. OECD ülkelerinde sosyoekonomik düzeyin okuma becerileri puanlarını açıklama oranı ortalaması yüzde 12 iken Türkiye’de bu oran yüzde 11,4 olarak hesaplandı. Bu sonuç, Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri üzerinde daha az etkili olduğunu, bir diğer deyişle Türkiye’de okuma becerileri alanında eğitimde eşitliğin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu gösterdi.

– Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde

79 ülkenin katıldığı PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri alanında 79 ülkenin ortalama puanı 453, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 487 olarak gerçekleşti. PISA 2018 araştırmasına katılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 583,4; 516,8 ve 495 olarak kayıtlara geçti.

Matematik okuryazarlığı alanında ise 79 ülkenin ortalama puanı 459, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 oldu. PISA 2018 araştırmasına katılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 593,9; 490,1 ve 484,9 olarak ölçüldü.

Fen okuryazarlığı alanında da 79 ülkenin ortalama puanı 458, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 olarak belirlendi.PISA 2018 araştırmasına katılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 584,9; 512,7 ve 498,6 olarak gerçekleşti. Böylece fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde çıktı.

– 15 yılda öğrenci sayısı arttığı halde iyileşme sağlayan tek OECD ülkesi

OECD’nin PISA 2018 raporuna göre Türkiye, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı çok büyük oranda arttığı halde her üç alanda da iyileşmenin yaşandığı tek ülke oldu. Bu kapsamda, Türkiye’nin geçen 15 yıldaki eğitim performansının toplamda iyileştiği görüldü.

KPSS, YKS VE DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi…

2020’de KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavlarının da gerçekleşmesi nedeniyle ÖSYM sınav takvimi bir hayli merak ediliyordu. Öte yandan yüz binlerce kişi YKS ve DGS sınavına da girecek. Takvim geçen hafta belli olmuştu. Şimdi adaylar sınav başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz’da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz’da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim’de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs’ta açıklanacak. 20 Eylül’de gerçekleştirilecek ALES/2’nin sonuçları 15 Ekim’de, 29 Kasım’da düzenlenecek ALES/3’ün sonuçları da 24 Aralık’ta ilan edilecek.

Özel okul sorunları Erdoğan’a sunuldu

Raporda, özel okulların, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun özel okulları kapsamaması” yönündeki talebi yer aldı. Özel okul temsilcileri, “MEB’in 1 yıl süreyle yeni okul ruhsatı vermemesi” ve “okullara teminat sistemi getirilmesi”ni de istedi.

‘Ruhsat verilmesin’

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, geçtiğimiz haftalarda özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Kurul, temsilcilerin üç başlık halinde ilettiği talepleri raporlaştırarak, Erdoğan’a sundu. Edinilen bilgiye göre, rapora da giren başlıklar arasında özel okulların, hazırlanan ve öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren “Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan çıkarılması talebi yer aldı. Bu talebe, “özel okulların öğretmen maaşlarında SGK ve vergi ödemelerinin devlet okullarına göre daha yüksek olması” gerekçe gösterildi. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin aylık ücretlerinin de devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarından az olamayacağı düzenlemesi, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” taslağında yer almıştı.

Özel okul temsilcilerinin, “1 yıl yeni özel okul ruhsatı verilmesin” talebi de rapora yansıdı. Dershanelerin de kapanmasıyla birlikte özel okulların sayısının giderek arttığını belirten temsilciler, bu okullardaki mevcut dersliklerin yalnızca yarısının dolu olduğunu kaydetti. Son 5 senede özel okul sayısının 6 bin 700’lerden yaklaşık 12 bine çıktığı ifade edilirken, yeni açılan okulların bir çoğunun ya kapandığı ya da devretmek için başvuru yaptığı belirtildi. Raporda temsilcilerin, “Yeni okullar için ruhsat verilmesin. Özel okul açmak yerine devredilen okullara yönelinsin” ifadeleri yer buldu.

Teminat talebi

Kurulun raporunda, kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali önlemlerle ilgili de bir madde yer aldı. Bu kapsamda, özel okul temsilcilerinin özel okul açmak isteyenler için açılış başvurularında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm yolunun uygulanması yönündeki talebi iletildi. Açılış başvurularında kurucularından belli miktarda “teminat” göstermeleri zorunluluğu getirilmesi istendi. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için MEB’in, okulun yönetimini devralması istendi.

İBB bursları ne zaman yatacak? Tarih verildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Genç Üniversiteli” eğitim desteği başvuruları daha önce alınmıştı. Öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları beklerken 27 Kasım’da sonuçlar ilan edildi. Sonuçları kontrol edip burs alamaya hak kazanan öğrencilerin aklında şimdi bir başka soru var: İBB bursları ne zaman yatacak?

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları hakkında net bir tarih verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk ödemelerin aralık ayı içinde yapılacağını belirtti. Burs ödemelerinin aralık ayı ortalarında yatması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2019-2020 yılının ilk sınavını 23-24 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. Sınavın üzerinden 5 gün geçti, hafta sonuna girilirken öğrenciler sonuçlara ilişkin herhangi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sık sık sorulan soru: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite’sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
İlgili yönetmeliğeburadanulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Öğretmenler için alan değişikliği takvimi biraz önce belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı başvurulara ilişkin detayları geçti. MEB’den yapılan açıklama sonrası alan değiştirmek isteyen binlerce kişi “Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?” sorusuna cevap aramaya başladı.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık’ta “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı. Buna göre, Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, “öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların”, “öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin”, “görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin”, “sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayanların” alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’ne (MEBBİS) işletecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık’ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, “tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum”, “tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum”, “tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020’de yapılacak.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi’nden açıklama var mı?

ATA AÖF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. 16-17 Kasım’da gerçekleşen sınavın üzerinden 12 gün geçerken arık sonuçların bir an evvel ilan edilmesi bekleniyor. Peki daha önceki süreçlerde neler yaşanmıştı.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF vize sınav sonuç tarihine ilişkin Atatürk Üniversitesi’nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu detay ele alındığında sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF NEDİR?

Fakültede bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültede ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültede yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültede üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.

MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, “öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların”, “öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin”, “görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin”, “sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayanların” alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık’ta “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’ne (MEBBİS) işletecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık’ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, “tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum”, “tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum”, “tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020’de yapılacak.

Resmen açıklandı! Öğretmenlere müjde…

ÖSYM 2020 takvimi… KPSS, YKS, DGS başvuru tarihleri ve sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin 2020 sınav takvimini hala incelemeyenler özellikle de KPSS, YKS, DGS tarihlerini merak ediyor. Başvuru tarihleri ise en çok araştırılan konular arasında… İşte 2020 ÖSYM takvimi…

KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS sınavlarına başvuru tarihleri belli oldu. 2020 KPSS başvuruları 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

YKS NE ZAMAN?

TYT TARİHİ

Üniversite Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

AYT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) ikinci oturumu Alan Yetelilik Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YDT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? (TYT-AYT-YDT)

YKS 2020 başvuru işlemleri, 6 Şubat – 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz’da öğrenilebilecek.

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran’da yapabilecek.

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

On binlerce kişi yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla YÖKDİL sınavına girdi. 3 Kasım’da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları 4 Kasım’da yayımlandı. Adaylar sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçları bekliyordu. ÖSYM sonuçları 1 gün önceden açıkladı.

ÖSYM’DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI

“03 Kasım 2019tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına(2019-YÖKDİL)ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına27 Kasım 2019tarihinde saat11.35’tenitibaren ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.”